Dr. Duygu Hazal ACAR

Kanal Tedavisi Uzmanı (Endodonti)

Kanal Tedavisi (Endodonti) Uzmanı Dr. Duygu Hazal Acar Samsun doğumludur. Diş hekimliği lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak 2015 yılında başarıyla mezun olmuştur. 

Uzmanlık eğitimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti – (Kanal tedavisi) Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak Endodonti Uzmanı unvanını almıştır. 2019 yılından beri kliniğimizde kanal tedavisi Endodonti alanında mesleğini sürdürmektedir. Alanındaki gelişmeleri yakinen takip etmekte, birçok kongre ve sempozyuma katılmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Mesleki ilgi alanları kanal tedavisi ve retreatment uygulamaları, kök kanalındaki güncel ve yeni yaklaşımlar, periapikal lezyonlardır.Türk Endodonti Derneği üyesidir. European Society of Endodontoloji (Avrupa Endodonti Derneği) kongrelerine düzenli olarak katılmaktadır.Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, mesleki alanda kongrelerde yapılmış sözlü ve poster sunumları bulunmaktadır.

KONGRELER & EĞİTİMLER

18th Biennial ESE Congress – Brüksel, Belçika (14-16 Eylül 2017)
8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu – Adana (10-13 Mayıs 2018)
Türk Endodonti Derneği 14. Uluslararası Bilimsel kongresi
14.Uluslararası Türk Endodonti Derneği Bilimsel Kongresi, 2017
24.Uluslararası TDB Diş Hekimliği Kongresi, 2017
Kök Kanallarının nikel titanyum (ni-ti) döner aletler ile şekillendirilmesi eğitimi,2016
Endodonti Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi
7.Uluslararası Endodonti Sempozyumu
European Society of Endodontology 18th Biennial ESE Congress – Brüksel, Belçika,2016

YAYINLAR

Keskin C, Güler DH. A Retrospective Study of the Prevalence of Cemental Tear in a Sample of the Adult Population Applied Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry. Meandros Med Dent J. 2017:18(2);115.
Keskin C, Inan U, Guler DH, Kalyoncuoğlu E. Cyclic Fatigue Resistance of XP-Endo Shaper, K3XF, and ProTaper Gold Nickel-titanium Instruments. J Endod. 2018;44(7):1164-1167.
Keskin C, Güler DH, Sarıyılmaz E. Effect of intracanal time of triple antibiotic paste on its removal from simulated immature roots using passive ultrasonic irrigation and XP-endo Finisher. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2018;12(4):288.
Keskin C, Sarıyılmaz E, Güler DH. Efficacy of novel thermomechanically treated reciprocating systems for gutta-percha removal from root canals obturated with warm vertical compaction. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2018;12(2), 110.
Keskin C, Sariyilmaz E, Keleş A, Güler DH. Effect of intracanal cryotherapy on the fracture resistance of endodontically treated teeth. Acta Odontol Scand. 2019;77(2), 164-167.