Dr. Uğur KARABAĞ

Kanal Tedavisi Uzmanı (Endodonti)

Kanal Tedavisi Uzmanı Dr. Uğur Karabağ Diş hekimliği lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak başarıyla mezun olmuştur. 5 yıl süren Kanal Tedavisi (Endodonti) Uzmanlık eğitimini de aynı üniversitede tamamlayarak Dentavrasya Diş Polikliniğinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Alanındaki gelişmeleri yakinen takip etmekte ve birçok kongre ve sempozyuma katılmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Mesleki ilgi alanları kanal tedavisi ve retreatment (kanal tedavisi tekrarı) uygulamaları, kök kanalındaki güncel ve yeni yaklaşımlar, periapikal lezyonlardır.Dr. Uğur’un hasta portföyü, yüzlerce başarılı kök kanalı tedavisi, retreatment uygulamalarıdır.

Türk Endodonti Derneği ve Türk Diş Hekimleri Birliği üyesidir. European Society of Endodontoloji (Avrupa Endodonti Derneği) kongrelerine düzenli olarak katılmaktadır.
Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, mesleki alanda kongrelerde yapılmış sözlü ve poster sunumları bulunmaktadır.

 

KONGRELER & EĞİTİMLER

• 18. Yarıyıl ESE Kongresi – Brüksel, Belçika, 2017
• 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 2018
• Türk Endodonti Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi
• 14. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Bilimsel Kongresi, 2017
• 25. Uluslararası TDB Diş Hekimliği Kongresi, 2018
• Nikel Titanyum (Ni-Ti) döner enstrümanlarla Kök Kanallarının şekillendirilmesi eğitimi, 2016
• Endodonti Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi
• 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu
• Avrupa Endodonti Derneği 18. Yarıyıl ESE Kongresi – Brüksel, Belçika, 2016
• Dijital Tarama ve Ölçüm Yöntemleri