Dt. Mustafa Ulaş ULUÇAY

Dt. Mustafa Ulaş ULUÇAY

Diş Hekimi

Dt. Mustafa Ulaş Uluçay İstanbul doğumludur.Diş hekimliği lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak başarıyla mezun olmuştur.

2019 yılı itibari ile Dentavrasya Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde diş hekimliği mesleğini sürdürmektedir. Alanındaki gelişmeleri yakinen takip etmedir. Yurt dışı ve ülkemizde de gerçekleştirilen bir çok kongre ve sempozyuma katılmaktadır. Çeşitli klinik çalışmaların içerisinde bulunmaya özen gösterip iyi derecede İngilizce bilmektedir. Mesleki ilgi alanları estetik diş hekimliği,diş beyazlatma uygulamalarıdır. Dt Mustafa Ulaş Uluçay ayrıca, Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), İstanbul Diş Hekimleri Odası, Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği üyesidir.

KONGRELER & EĞİTİMLER

TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2017

Greatist Diş Hekimliği Kongresi 2017

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2018

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ‘Cerrahi Dikiş Teknikleri’ 2019

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ‘Ağız İçi Dijital Ölçü’ 2019

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ‘İmplanüstü Ölçü Alma Teknikleri’ 2019

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ‘Muayenehane Pratiğinde İmplant Komplikasyonları ve Çözüm Yolları’

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ‘ Ağız İçi Porselen Tamiri’ 2019

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ‘ Muayenehane Pratiğinde İmplant Uygulaması, Sterilizasyon, Ön Hazırlık, İmplant Uygulamasında Dikkat Edilecek Noktalar

1. IDEX Dental Tribune Sempozyumu 2019

Protetik Diş Hekimliğinde Kullanılan Monolitik Zirkonyanın Optik

Özelliklerinin Değerlendirilmesi 2019


Dr. Gözde Koşun VURAL

Dr. Gözde KOŞUN VURAL

Diş eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı (Periodontoloji) 

Diş eti hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Gözde Koşun Vural Konya doğumludur.Lise eğitimini Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesinde almıştır. Diş hekimliği lisans eğitimini Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak başarıyla mezun olmuştur. 

Uzmanlık eğitimini Selçuk Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda tamamlayarak Diş eti (Periodontoloji) Uzmanı unvanını almıştır. Yurtiçi ve yurtdışında Periodontoloji konulu pek çok kongre ve sempozyuma katılmıştır. Dentavrasya Kliniği’nde Periodontoloji Diş eti Uzmanı olarak hastalarına hizmet vermektedir. Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Türk Periodontoloji Derneği (TPD), European Federation of Periodontology (EFP) ve International Team for Implantology (ITI) üyesidir. Kliniğimizde periodontoloji diş eti hastalıkları ve cerrahisi alanında tedavi ve ameliyatlar yapmaktadır.

KONGRELER & EĞİTİMLER

46.Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2016

47.Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) co-hosted by the Scandinavian Division (NOF), October 2015, Antalya.

European Federation of Periodontology Postgraduate Symposium, September 2015, El Escorial/Madrid, Spain.

TDB 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Mayıs 2015, İstanbul

EUROPERIO 8, June 2015, London/UK.

International Laser Congress, November 2014, Istanbul.

45.Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2015

European Federation of Periodontology Postgraduate Symposium, September 2013, Leuven/Belgium.

43.Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2013

EUROPERIO 7, June 2012, Wien/Austria.

TDB 17. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Haziran 2010, İstanbul.


Dr. Duygu Hazal ACAR

Dr. Duygu Hazal ACAR

Kanal Tedavisi Uzmanı (Endodonti)

Kanal Tedavisi (Endodonti) Uzmanı Dr. Duygu Hazal Acar Samsun doğumludur. Diş hekimliği lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak 2015 yılında başarıyla mezun olmuştur. 

Uzmanlık eğitimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti – (Kanal tedavisi) Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak Endodonti Uzmanı unvanını almıştır. 2019 yılından beri kliniğimizde kanal tedavisi Endodonti alanında mesleğini sürdürmektedir. Alanındaki gelişmeleri yakinen takip etmekte, birçok kongre ve sempozyuma katılmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Mesleki ilgi alanları kanal tedavisi ve retreatment uygulamaları, kök kanalındaki güncel ve yeni yaklaşımlar, periapikal lezyonlardır.Türk Endodonti Derneği üyesidir. European Society of Endodontoloji (Avrupa Endodonti Derneği) kongrelerine düzenli olarak katılmaktadır.Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, mesleki alanda kongrelerde yapılmış sözlü ve poster sunumları bulunmaktadır.

KONGRELER & EĞİTİMLER

18th Biennial ESE Congress – Brüksel, Belçika (14-16 Eylül 2017)
8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu – Adana (10-13 Mayıs 2018)
Türk Endodonti Derneği 14. Uluslararası Bilimsel kongresi
14.Uluslararası Türk Endodonti Derneği Bilimsel Kongresi, 2017
24.Uluslararası TDB Diş Hekimliği Kongresi, 2017
Kök Kanallarının nikel titanyum (ni-ti) döner aletler ile şekillendirilmesi eğitimi,2016
Endodonti Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi
7.Uluslararası Endodonti Sempozyumu
European Society of Endodontology 18th Biennial ESE Congress – Brüksel, Belçika,2016

YAYINLAR

Keskin C, Güler DH. A Retrospective Study of the Prevalence of Cemental Tear in a Sample of the Adult Population Applied Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry. Meandros Med Dent J. 2017:18(2);115.
Keskin C, Inan U, Guler DH, Kalyoncuoğlu E. Cyclic Fatigue Resistance of XP-Endo Shaper, K3XF, and ProTaper Gold Nickel-titanium Instruments. J Endod. 2018;44(7):1164-1167.
Keskin C, Güler DH, Sarıyılmaz E. Effect of intracanal time of triple antibiotic paste on its removal from simulated immature roots using passive ultrasonic irrigation and XP-endo Finisher. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2018;12(4):288.
Keskin C, Sarıyılmaz E, Güler DH. Efficacy of novel thermomechanically treated reciprocating systems for gutta-percha removal from root canals obturated with warm vertical compaction. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2018;12(2), 110.
Keskin C, Sariyilmaz E, Keleş A, Güler DH. Effect of intracanal cryotherapy on the fracture resistance of endodontically treated teeth. Acta Odontol Scand. 2019;77(2), 164-167.


Dr. Görkem MÜFTÜOĞLU

Dr. Görkem MÜFTÜOĞLU

İmplant ve Çene Cerrahisi Uzmanı

İmplantoloji ve Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Görkem Müftüoğlu Yalova doğumludur. Diş hekimliği lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak başarıyla mezun olmuştur.

Uzmanlık eğitimi olarak Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda tamamlayarak  Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı unvanını almıştır. 2018 yılından beri kliniğimizde implantoloji ve ağız diş çene cerrahisi alanında alanında ameliyatlar yapmaktadır.

İlgi alanları İmplant cerrahisi, kemik cerrahisi, gömülü diş çekimleri ,çene kistleridir.

Bir çok sayıda Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, mesleki alanda kongrelerde yapılmış sözlü ve poster sunumları bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği , Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Derneği,Türk Oral İmplantoloji Derneği, International Team for Implantology (ITI) üyesidir.

KONGRELER & EĞİTİMLER

 • Zımmer Dental; Dental İmplant Cerrahi ve Protetik Eğitimi, 26 Kasım 2006, Ankara
 • 3rd ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, 22-26 April, Antalya, 2009
 • Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, 3-8 Kasım Ürgüp-Nevşehir, 2009
 • Astra Tech 2nd Scientific Symposium 4D Aspect of IMPLANTOLOGY. 4-5 Aralık 2009, Ankara
 • AOCMF Preciples Course Principles in Craniomaxillofacial Fracture Management. February 5-7, Istanbul 2010
 • Mıcro Macroporous Biphasic Calcium Phosphate Bioceramics: Performance for bone ingrowth. President seminar of National Medical Research Instıtute of France.7 th of May 2010.
 • 4th ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, May 26-30, Antalya, 2010
 • 2nd BAMFS Congress in conjunction with 5th ACBID International Conference, May 25-29, Antalya, 2011
 • 20th International Conferance on Oral and Maxillofacial Surgery, November 1-4, Santiago, Chile, 2011
 • 6th ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, May 30- June 3, Antalya, 2012
 • 94th American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) Annual Meeting, 10-15 September, San Diego, California, USA, 2012
 • All on four surgery and prostetic principials course by Dr. Paulo Malo. Malo Clinic, Marc 14-17, 2016, Lisbon, Portugal.
 • Turkish Society of Oral Implantology 18th İnternational Congress. January 13-14, 2017
 • Turkish Society of Oral Implantology 19th İnternational Congress. 2018

 

YAYINLARI

 • A Simple Technique for Increasing the Length of the Distracted Area: Technical Note, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery,2011 AugTibial Greft Alımında Medial Yaklaşım: Anatomi, Cerrahi Prosedür ve İki Vaka Raporu, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2010

SÖZLÜ BİLDİRİLERİ

 • Does the Angle of the Genioplasty Osteotomy Effect the Mentolabial Curvature; Muftuoglu G, Deniz K, Sar C, Arman Ozcırpıcı A, Uckan S. 2nd BAMFS Congress in conjunction with 5th ACBID International Conference, May 25-29, Antalya, 2011
 • A Simple Technique for Increasing the Amount of Distraction: A Technical Note; Muftuoglu G, Deniz K, Kaya B, Uckan S. 4th ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, May 26-30, Antalya, 2010
 • Ameloblastoma: 34 Olgunun Demografik, Histolojik ve Radyografik Analizi; Özer N, Müftüoğlu G, Deniz K. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, 3-8 Kasım Ürgüp-Nevşehir, 2009
 • Maxillary Anterior and Inferior Lenghtening by Distraction Osteogenesis and Stability? ; Müftüoğlu G, Veziroglu Senel F, Uckan S. 3rd ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, 22-26 April, Antalya, 2009

 

POSTER BİLDİRİLERİ

 • An Alternative Alveolar Distraction Osteogenesis Method: Case Series; Muftuoglu G, Deniz K, Veziroglu Senel F, Uckan S. 20th International Conferance on Oral and Maxillofacial Surgery, November 1-4, Santiago, Chile, 2011
 • Assesment of the Treatment Effect of NTI-TSS Device on TMDs and Bruxism; Ozak ST, Deniz K, Muftuoglu G, Bayram B, Alaaddinoglu E. 2nd BAMFS Congress in conjunction with 5th ACBID International Conference, May 25-29, Antalya, 2011
 • Mandibular Distraction Osteogenesis in a Newborn With Severe Hypoplasia and Microglossia; Erdem B, Deniz K, Muftuoglu G, Aydın E, Uckan S. 25th Congress of the International Collage for Maxillo-Facial-Surgery, 27-30 October, Belgrade, Serbia, 2010
 • A Simple Device for Increasing Interdental Space Before Implant Placement; Deniz K, Muftuoglu G, Cehreli SB, Uckan S. 4th ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, May 26-30, Antalya, 2010
 • Implant Therapy in a Renal Transplantation Patient, Success and Microbiological Assessment: Case Report; Deniz K, Muftuoglu G, Veziroglu F, Caglar A, Oduncuoglu BF. ICOI Europe Symposium April, İstanbul, 2010
 • Reconstruction of the Atrophic Edentulous Maxilla with Free Iliac Crest Grafts and Implants: Case Series. Ozer N, Muftuoglu G, Deniz K, Ozak ST, Mandalı G. ICOI Europe Symposium April, İstanbul, 2010
 • Çenelerin Santral v Periferik Dev Hücreli Granülomaları: 109 Lezyonun Demografik Analizi; Özer N, Deniz K, Müftüoğlu G. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, 3-8 Kasım Ürgüp-Nevşehir, 2009
 • Kalsifiye Odontojenik Kist Epitelinden Gelişen Ameloblastik Fibro-Odontoma: Vaka Raporu; Özer N, Müftüoğlu G, Deniz K, Soluk Tekkeşin M. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, 3-8 Kasım Ürgüp-Nevşehir, 2009
 • Mandibuler Anesteziyi Takiben Oluşan Oftalmik ve Kütanöz Komplikasyonlar: Vaka Serisi; Müftüoğlu G, Deniz K, Uçkan S. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, 3-8 Kasım Ürgüp-Nevşehir, 2009
 • Ossifiye Fibroma ve Sementifiye Fibroma: 2 Vaka Raporu; Özer N, Deniz K, Müftüoğlu G, Soluk Tekkeşin M. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, 3-8 Kasım Ürgüp-Nevşehir, 2009


Dt. Tuğçe ÇALIŞKAN

Dt. Tuğçe ÇALIŞKAN

Estetik Diş Hekimi

Dentavrasya kurucu ortağı Dt. Tuğçe Çalışkan  Ankara doğumludur. Lise eğitimini Antalya Fen Lisesinde almıştır. Diş hekimliği lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak  2015 yılında başarıyla mezun olmuştur.. 2017 yılı itibari ile kurucu ortaklığını yaptığı Dentavrasya Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde diş hekimliği mesleğini sürdürmektedir.

Alanındaki gelişmeleri yakinen takip etmektedir. Yurt dışı ve ülkemizde de gerçekleştirilen bir çok kongre ve sempozyuma katılmaktadır. Çeşitli klinik çalışmaların içerisinde bulunmaya özen gösterip iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. Mesleki ilgi alanları estetik diş hekimliği, gülüş tasarımı,diş beyazlatma,porselen lamina uygulamalarıdır. Dt. Tuğçe Çalışkan ayrıca, Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), İstanbul Diş Hekimleri Odası, Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği üyesidir.

KONGRELER & EĞİTİMLER

Gülüş Tasarımında Porselen Lamina Veneerler Eğitimi- Prof.Dr.Yasemin Kulak Özkan 2016

Diastema Kapama kursu Heraeus Kulzer –Prof.Dr. Haktan Yurdagüven

Kök Kanal Tedavilerinde Döner Alet kullanımı kursu- Micro Mega

Dijital Diş Hekimliği Sempozyumu, Kasım 2016

20.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 2016, İstanbul

2017 TDB Akademi İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon,Komplikasyon ve Çözümleri

Pratik Dijital Dental Fotoğraf ve Gülüş Dizaynı Kursu 2018

Uluslararası Dental Fotoğraf Standartları, İstanbul, 2017


Dr. Ahmet ÇALIŞKAN

Dr. Ahmet ÇALIŞKAN

Protez Uzmanı

Dentavrasya kurucu ortağı Protez Uzmanı Dr. Ahmet Çalışkan Denizli doğumludur.

Lise eğitimini Denizli Anadolu Lisesinde almıştır. Diş hekimliği lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak 2013 yılında başarıyla mezun olmuştur.

Uzmanlık eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi –Protez  Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak Protez Uzmanı unvanını almıştır. 2014 yılı itibari ile kurucu ortaklığını yaptığı Dentavrasya Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde diş hekimliği mesleğini sürdürmektedir. Alanındaki gelişmeleri yakinen takip etmekte, başta yurt dışı olmak üzere ülkemizde de gerçekleştirilen birçok kongre ve sempozyuma katılmaktadır. Çeşitli klinik çalışmaların içerisinde bulunmaya özen gösterip ileri düzeyde İngilizce bilmektedir. Mesleki ilgi alanları porselen lamina ve zirkonyum uygulamaları, estetik diş hekimliği uygulamaları, dijital gülüş tasarımı, implant destekli sabit ve hareketli protezlerdir. Dr. Ahmet Çalışkan ayrıca, Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), İstanbul Diş Hekimleri Odası, Türk Prostondoti ve İmplantoloji Derneği, Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği üyesidir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, mesleki alanda kongrelerde yapılmış sözlü ve poster sunumları bulunmaktadır.

KONGRELER & EĞİTİMLER

FDI 2013 101st Annual World Dental Congress

Dermal filliers for facial augmentation-London, 2015

Practical coure in Botulinum Toxin (Botox) A for facial augmentation- London,2015

Botulinum Toxin (Botoks) ve Dermal Dolgu Eğitimi-Londra

Gülüş Tasarımında Porselen Lamina Veneer Uygulama Eğitimi, 2017

2015 Biohorizons Global Symposium Series Los Angeles – California

Dijital Diş Hekimliği Sempozyumu, Kasım 2016

18.Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 2014, İstanbul

TDB Akademi İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon,Komplikasyon ve Çözümleri 2017

EDAD Temporomandibuler Rahatsızlıklarda Teşhis ve Tedavi, Oklüzal Splint Uygulamaları Kursu 2014

Pratik Dijital Dental Fotoğraf ve Gülüş Dizaynı Eğitimi ,2014

Lamine Venerler ve Full Seramik Kronlar Uygulamalı  Eğitim 2016

Malo Clinic Protokolü ve Protetik Safhalara Detaylı Bakış – Şubat 2014

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Oral İmplantoloji Semineri

İmplant üstü protezlerde karşılaşılan problemler ve çözümleri

“Porselen Laminate Venerler” Uygulamalı Eğitim,2017