Dr. Talha Durmuş

Dr. Talha Durmuş

Estetik Diş Hekimi

Dr. Talha Durmuş, Diş hekimliği lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak başarıyla mezun olmuştur. Dijital Gülüş Tasarımı, Full Ağız Zirkonyum Porselen Kaplamalar, Emax Lamine (Veneer), İmplantüstü kaplamalar konusunda oldukça deneyimli ve yeteneklidir. Ayrıca Lazer Diş Beyazlatma ve Profesyonel Diş Temizliği, Kompozit Dolgular gibi alanlara bireysel ilgisi bulunmaktadır.

Dr. Talha, alanındaki gelişmeleri yakından takip eder ve Estetik Diş Hekimliği üzerine birçok ulusal ve uluslararası konferansa ve sempozyuma katılmıştır. Farklı klinik çalışmalarda yer almayı önemser ve akıcı şekilde İngilizce konuşmaktadır.

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış bir çok makaleleri ve profesyonel kongrelerde poster sunumları bulunmaktadır. Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), İstanbul Diş Hekimleri Odası, Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği üyesidir.

 

KONGRELER & EĞİTİMLER

• TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2017
• Büyük Diş Hekimliği Kongresi 2017
• TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2018
• Gazi Üniversitesi Diş Fakültesi ‘İntraoral Dijital İzlenim’ 2019
• Gazi Üniversitesi Diş Fakültesi ‘İmplant İzlenimi Alma Teknikleri’ 2019
• İmplant Komplikasyonları ve Çözümleri, 2022
• İmplant Destekli Protez Restorasyonlar, Özgür Bultan, 2022
• Protetikte Kullanılan Monolitik Zirkonyumun Optik Etkilerinin Değerlendirilmesi, 2023
• Emax Lamine Veneers – Uygulamalı, Prof. Dr. Aslıhan Üşümez, 2022
• İmplantoloji Cerrahisi Kursu, Kenan Nazaroğlu, 2022


Dr. Uğur KARABAĞ

Dr. Uğur KARABAĞ

Kanal Tedavisi Uzmanı (Endodonti)

Kanal Tedavisi Uzmanı Dr. Uğur Karabağ Diş hekimliği lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak başarıyla mezun olmuştur. 5 yıl süren Kanal Tedavisi (Endodonti) Uzmanlık eğitimini de aynı üniversitede tamamlayarak Dentavrasya Diş Polikliniğinde hizmet vermeye devam etmektedir.

Alanındaki gelişmeleri yakinen takip etmekte ve birçok kongre ve sempozyuma katılmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Mesleki ilgi alanları kanal tedavisi ve retreatment (kanal tedavisi tekrarı) uygulamaları, kök kanalındaki güncel ve yeni yaklaşımlar, periapikal lezyonlardır.Dr. Uğur’un hasta portföyü, yüzlerce başarılı kök kanalı tedavisi, retreatment uygulamalarıdır.

Türk Endodonti Derneği ve Türk Diş Hekimleri Birliği üyesidir. European Society of Endodontoloji (Avrupa Endodonti Derneği) kongrelerine düzenli olarak katılmaktadır.
Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, mesleki alanda kongrelerde yapılmış sözlü ve poster sunumları bulunmaktadır.

 

KONGRELER & EĞİTİMLER

• 18. Yarıyıl ESE Kongresi – Brüksel, Belçika, 2017
• 8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 2018
• Türk Endodonti Derneği 14. Uluslararası Bilimsel Kongresi
• 14. Uluslararası Türk Endodonti Derneği Bilimsel Kongresi, 2017
• 25. Uluslararası TDB Diş Hekimliği Kongresi, 2018
• Nikel Titanyum (Ni-Ti) döner enstrümanlarla Kök Kanallarının şekillendirilmesi eğitimi, 2016
• Endodonti Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi
• 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu
• Avrupa Endodonti Derneği 18. Yarıyıl ESE Kongresi – Brüksel, Belçika, 2016
• Dijital Tarama ve Ölçüm Yöntemleri


Dr. Ece EROĞLU

Dr. Ece EROĞLU

Protez Uzmanı / Estetik Diş Hekimi

Dr. Ece Eroğlu, Diş hekimliği lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak başarıyla mezun olmuştur. Aynı zamanda Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 5 yıllık Protez ve Estetik Diş Hekimliği üzerine uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Dijital Gülüş Tasarımı, Full Ağız Zirkonyum Porselen Kaplamalar,
Emax Lamine (Veneer), İmplantüstü kaplamalar konusunda oldukça deneyimli ve yeteneklidir.

Yaptığı tedavilerin çoğu karmaşıktır, ancak zorlu vakaları uzmanlık alanı olarak benimsemiştir. Dr. Ece, alanındaki gelişmeleri yakından takip eder ve Estetik Diş Hekimliği üzerine birçok ulusal ve uluslararası konferansa ve sempozyuma katılmıştır.
Farklı klinik çalışmalarda yer almayı önemser ve akıcı şekilde İngilizce konuşmaktadır.

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış bir çok makaleleri ve profesyonel kongrelerde poster sunumları bulunmaktadır. Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), İstanbul Diş Hekimleri Odası, Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği üyesidir.

 

SUNUMLAR & KONGRELER

• İmplant Protezleri Prof. Dr. Erhan Çömlekoglu, 2018
• İmplant Protezlerinde Oklüzyon Bego İmplant, 2019
• İmplant Destekli Protezler Planlama Straumann İmplant, 2019
• Laminate Veneer Dentsem, 2021 • Yaş ve Sosyodemografik İndeks Temelli Bruksizmin Değerlendirilmesi. TPID Kongresi, 2022 Sözlü Sunum
• (2012 Nisan) Yaş ve Sosyodemografik İndeks Temelli Bruksizmin Değerlendirilmesi. TPID Kongresi, 2023 Sözlü Sunum KURS / SERTİFİKA BİLGİSİ
• Farklı Hazırlık Teknikleri ile Sabit Restorasyonlar
• İmplant Destekli Sabit ve Çıkarılabilir Protezler
• Estetik Restorasyonlar
• Laminate Veneer ile Gülümseme Tasarımı
• All on Four/Six Protezler
• Hibrit Protezler
• Dijital Tarama ve Ölçüm Yöntemleri


Dr. Burcu Çelik AKÇA

Dr. Burcu Çelik AKÇA

Protez Uzmanı / Estetik Diş Hekimi

Dr. Burcu Celik, Diş hekimliği lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak başarıyla mezun olmuştur. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 5 yıllık Protez ve Estetik Diş Hekimliği üzerine uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Dijital Gülüş Tasarımı, Full Ağız Zirkonyum Porselen Kaplamalar, Emax Lamine (Veneer), İmplantüstü kaplamalar konusunda oldukça deneyimli ve yeteneklidir.

Yaptığı tedavilerin çoğu karmaşıktır, ancak zorlu vakaları uzmanlık alanı olarak benimsemiştir. Dr. Burcu, alanındaki gelişmeleri yakından takip eder ve Estetik Diş

Hekimliği üzerine birçok ulusal ve uluslararası konferansa ve sempozyuma katılmıştır.
Farklı klinik çalışmalarda yer almayı önemser ve akıcı şekilde İngilizce konuşmaktadır.

Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış bir çok makaleleri ve profesyonel kongrelerde poster sunumları bulunmaktadır. Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), İstanbul Diş Hekimleri Odası, Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği üyesidir.

 

SUNUMLAR & KONGRELER

 • • (2019 Ekim) Farklı Oklüzyon Splint Malzemelerinin Aşınma Değerlendirmesi. TPID Oral Sunum Ödülü
  • (2018 Mayıs) Azalmış Oklüzyon Dikey Boyutunun Protez Rehabilitasyonu: 6 Yıl Takip. Poster Sunumu Marmara Üniversitesi Uluslararası Dişçilik Sempozyumu
  • (2018 Mayıs) Bir Bruksizm Hastasında İmplant Destekli Sabit Protez Uygulaması: 5 Yıl Takip. Poster Sunumu Marmara Üniversitesi Uluslararası Dişçilik Sempozyumu
  • (2017 Kasım) Bruksizm Belirtileri Olan Hastalarda İmplant Destekli Sabit Protez Uygulamaları: 4 Yıl Takip Sonuçları. Poster Sunumu TPID Dalaman Sempozyumu
  • (2016 Ekim) Tam Ağız Rehabilitasyonlarında Oklüzyon Dikey Boyutunun Arttırılması Üzerine Bir Değerlendirme. Sözlü sunum. Restoratif Diş Hekimliği ve Protezodonti Uluslararası Konferansı. Houston, Teksas, ABD
  • (2014 Kasım) Farenks’e Uzanan Palatal Maksiller Defektin Protez Rehabilitasyonu: Bir Olgu Raporu. Poster sunumu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Sempozyumu
  • (2014 Kasım) Dikey Boyut Kaybı Olan Bir Bruksist Hastada İmplant Destekli Sabit Protez Rehabilitasyonu: Bir Olgu Raporu. Poster sunumu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Sempozyumu
  • (2014 Kasım) Bruksizm Hastalarında İmplant Destekli Sabit Protez Uygulaması: Bir Olgu Raporu. Poster sunumu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Sempozyumu
  • (Ağustos 2013) Kısmi ve Tam Protez Vakalarının Protez Tedavi İhtiyaçları. Sözlü Sunum. FDI Kongresi
  • (2013 Ağustos) Tüm Seramik Onlaylar Üzerine 4 Yıllık Retrospektif Bir Çalışma. Sözlü Sunum. FDI Kongresi
  • (2012 Eylül) Dikey Boyutlandırma Yöntemleri. Poster Sunumu Marmara Üniversitesi Diş Sempozyumu
  • (2012 Nisan) Yaş ve Sosyodemografik İndeks Temelli Bruksizmin Değerlendirilmesi. Sözlü sunum. TPID Kongresi
  • (2012 Nisan) Yaş ve Sosyodemografik İndeks Temelli Bruksizmin Değerlendirilmesi. Sözlü Sunum. TPID Kongresi Antakya KURS / SERTİFİKA BİLGİSİ
  • Cerec Omnicam
  • Laminate Kaplamalarla Gülümseme Tasarımı
  • İmplant Destekli Restorasyonlar
  • Farklı Hazırlık Teknikleri ile Sabit Restorasyonlar
  • İmplant Destekli Sabit ve Çıkarılabilir Protezler
  • Dijital Tarama ve Ölçüm Yöntemleri


Dr. Ahmet Dr. Servet AKYILDIZ

Dr. Servet AKYILDIZ

İmplant Ve Çene Cerrahisi Uzmanı

Dr. Servet AKYILDIZ, Diş hekimliği lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak başarıyla mezun olmuştur. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde 5 yıllık İmplant ve Çene Cerrahisi üzerine uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. İmplant Cerrahisi konusunda oldukça deneyimli ve yeteneklidir.

İlgi alanları İmplant tedavisi, Sinüs Lifting ameliyatı, All on 4 ve All on 6 ameliyatları ve gömülü diş çekimleridir. Dr. Servet’in hasta portföyünde yüzlerce İmplant tedavisi,  All on 4 ve All on 6 vakaları, Sinüs Lüfting ve Kemik Greftleme bulunmaktadır.

Yaptığı tedavilerin çoğu karmaşıktır, ancak zorlu vakaları uzmanlık alanı olarak benimsemiştir.
Dr. Servet, Ağız ve Çene Cerrahisi ve İmplantoloji üzerine birçok ulusal ve uluslararası konferansa ve sempozyuma katılmıştır. Akıcı olarak İngilizce konuşmaktadır.

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği , Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Derneği,Türk Oral İmplantoloji Derneği ve International Team for Implantology (ITI) üyesidir.

 

KONGRELER & EĞİTİMLER

 • Zimmer Dental; Dental İmplant Cerrahisi ve Protez Eğitimi, 26 Kasım 2006
 • 3. ACBID Uluslararası Oral ve Maxillofacial Cerrahi Derneği Kongresi, 22-26 Nisan, Antalya, 2009
 • Türk Oral ve Maxillofacial Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongre, 3-8 Kasım, 2009
 • Astra Tech 2. Bilimsel Sempozyum: İMPLANTOLOJİ’nin 4D Yönü. 4-5 Kasım, 2009
 • AOCMF İlkeler Kursu: Kraniomaksillofasiyal Kırık Yönetiminde İlkeler. 5-7 Şubat, İstanbul, 2010
 • Mikro Makroporöz Bikalsiyum Fosfat Biyoseramikler: Kemik büyümesi için performans. Fransa Ulusal Tıp Araştırma Enstitüsü Başkanı semineri. 7 Mayıs 2010.
 • 4. ACBID Uluslararası Oral ve Maxillofacial Cerrahi Derneği Kongresi, 26-30 Mayıs, Antalya, 2010
 • 2. BAMFS Kongresi, 5. ACBID Uluslararası Konferansı ile birlikte, 25-29 Mayıs, Antalya, 2011
 • 20. Uluslararası Oral ve Maxillofacial Cerrahi Konferansı, 1-4 Kasım, Şili, 2011
 • 6. ACBID Uluslararası Oral ve Maxillofacial Cerrahi Derneği Kongresi, 30 Mayıs – 3 Haziran, Antalya, 2012
 • 94. Amerikan Oral ve Maxillofacial Cerrahlar Derneği (AAOMS) Yıllık Toplantısı, 10-15 Eylül, San Diego, California, ABD, 2012
 • Dr. Paulo Malo tarafından “All on Four” cerrahi ve protez prensipleri kursu. Malo Clinic, 14-17 Mart, 2016, Lizbon, Portekiz.
 • Türk Oral İmplantoloji Derneği 18. Uluslararası Kongre. 13-14 Ocak, 2017
 • Türk Oral İmplantoloji Derneği 19. Uluslararası Kongre. 2018


Dt. Mustafa Ulaş ULUÇAY

Dt. Mustafa Ulaş ULUÇAY

Diş Hekimi

Dt. Mustafa Ulaş Uluçay İstanbul doğumludur.Diş hekimliği lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak başarıyla mezun olmuştur.

2019 yılı itibari ile Dentavrasya Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde diş hekimliği mesleğini sürdürmektedir. Alanındaki gelişmeleri yakinen takip etmedir. Yurt dışı ve ülkemizde de gerçekleştirilen bir çok kongre ve sempozyuma katılmaktadır. Çeşitli klinik çalışmaların içerisinde bulunmaya özen gösterip iyi derecede İngilizce bilmektedir. Mesleki ilgi alanları estetik diş hekimliği,diş beyazlatma uygulamalarıdır. Dt Mustafa Ulaş Uluçay ayrıca, Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), İstanbul Diş Hekimleri Odası, Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği üyesidir.

KONGRELER & EĞİTİMLER

TDB 23. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2017

Greatist Diş Hekimliği Kongresi 2017

TDB 24. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi 2018

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ‘Cerrahi Dikiş Teknikleri’ 2019

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ‘Ağız İçi Dijital Ölçü’ 2019

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ‘İmplanüstü Ölçü Alma Teknikleri’ 2019

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ‘Muayenehane Pratiğinde İmplant Komplikasyonları ve Çözüm Yolları’

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ‘ Ağız İçi Porselen Tamiri’ 2019

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ‘ Muayenehane Pratiğinde İmplant Uygulaması, Sterilizasyon, Ön Hazırlık, İmplant Uygulamasında Dikkat Edilecek Noktalar

1. IDEX Dental Tribune Sempozyumu 2019

Protetik Diş Hekimliğinde Kullanılan Monolitik Zirkonyanın Optik

Özelliklerinin Değerlendirilmesi 2019


Dr. Gözde Koşun VURAL

Dr. Gözde KOŞUN VURAL

Diş eti Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı (Periodontoloji) 

Diş eti hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Gözde Koşun Vural Konya doğumludur.Lise eğitimini Karadeniz Ereğli Anadolu Lisesinde almıştır. Diş hekimliği lisans eğitimini Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak başarıyla mezun olmuştur. 

Uzmanlık eğitimini Selçuk Üniversitesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda tamamlayarak Diş eti (Periodontoloji) Uzmanı unvanını almıştır. Yurtiçi ve yurtdışında Periodontoloji konulu pek çok kongre ve sempozyuma katılmıştır. Dentavrasya Kliniği’nde Periodontoloji Diş eti Uzmanı olarak hastalarına hizmet vermektedir. Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), Türk Periodontoloji Derneği (TPD), European Federation of Periodontology (EFP) ve International Team for Implantology (ITI) üyesidir. Kliniğimizde periodontoloji diş eti hastalıkları ve cerrahisi alanında tedavi ve ameliyatlar yapmaktadır.

KONGRELER & EĞİTİMLER

46.Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2016

47.Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) co-hosted by the Scandinavian Division (NOF), October 2015, Antalya.

European Federation of Periodontology Postgraduate Symposium, September 2015, El Escorial/Madrid, Spain.

TDB 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Mayıs 2015, İstanbul

EUROPERIO 8, June 2015, London/UK.

International Laser Congress, November 2014, Istanbul.

45.Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2015

European Federation of Periodontology Postgraduate Symposium, September 2013, Leuven/Belgium.

43.Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2013

EUROPERIO 7, June 2012, Wien/Austria.

TDB 17. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Haziran 2010, İstanbul.


Dr. Duygu Hazal ACAR

Dr. Duygu Hazal ACAR

Kanal Tedavisi Uzmanı (Endodonti)

Kanal Tedavisi (Endodonti) Uzmanı Dr. Duygu Hazal Acar Samsun doğumludur. Diş hekimliği lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak 2015 yılında başarıyla mezun olmuştur. 

Uzmanlık eğitimini Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti – (Kanal tedavisi) Ana Bilim Dalı’nda tamamlayarak Endodonti Uzmanı unvanını almıştır. 2019 yılından beri kliniğimizde kanal tedavisi Endodonti alanında mesleğini sürdürmektedir. Alanındaki gelişmeleri yakinen takip etmekte, birçok kongre ve sempozyuma katılmaktadır. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Mesleki ilgi alanları kanal tedavisi ve retreatment uygulamaları, kök kanalındaki güncel ve yeni yaklaşımlar, periapikal lezyonlardır.Türk Endodonti Derneği üyesidir. European Society of Endodontoloji (Avrupa Endodonti Derneği) kongrelerine düzenli olarak katılmaktadır.Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, mesleki alanda kongrelerde yapılmış sözlü ve poster sunumları bulunmaktadır.

KONGRELER & EĞİTİMLER

18th Biennial ESE Congress – Brüksel, Belçika (14-16 Eylül 2017)
8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu – Adana (10-13 Mayıs 2018)
Türk Endodonti Derneği 14. Uluslararası Bilimsel kongresi
14.Uluslararası Türk Endodonti Derneği Bilimsel Kongresi, 2017
24.Uluslararası TDB Diş Hekimliği Kongresi, 2017
Kök Kanallarının nikel titanyum (ni-ti) döner aletler ile şekillendirilmesi eğitimi,2016
Endodonti Derneği 12. Uluslararası Bilimsel Kongresi
7.Uluslararası Endodonti Sempozyumu
European Society of Endodontology 18th Biennial ESE Congress – Brüksel, Belçika,2016

YAYINLAR

Keskin C, Güler DH. A Retrospective Study of the Prevalence of Cemental Tear in a Sample of the Adult Population Applied Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry. Meandros Med Dent J. 2017:18(2);115.
Keskin C, Inan U, Guler DH, Kalyoncuoğlu E. Cyclic Fatigue Resistance of XP-Endo Shaper, K3XF, and ProTaper Gold Nickel-titanium Instruments. J Endod. 2018;44(7):1164-1167.
Keskin C, Güler DH, Sarıyılmaz E. Effect of intracanal time of triple antibiotic paste on its removal from simulated immature roots using passive ultrasonic irrigation and XP-endo Finisher. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2018;12(4):288.
Keskin C, Sarıyılmaz E, Güler DH. Efficacy of novel thermomechanically treated reciprocating systems for gutta-percha removal from root canals obturated with warm vertical compaction. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects. 2018;12(2), 110.
Keskin C, Sariyilmaz E, Keleş A, Güler DH. Effect of intracanal cryotherapy on the fracture resistance of endodontically treated teeth. Acta Odontol Scand. 2019;77(2), 164-167.


Dr. Görkem MÜFTÜOĞLU

Dr. Görkem MÜFTÜOĞLU

İmplant ve Çene Cerrahisi Uzmanı

İmplantoloji ve Ağız Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Görkem Müftüoğlu Yalova doğumludur. Diş hekimliği lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde tamamlayarak başarıyla mezun olmuştur.

Uzmanlık eğitimi olarak Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda tamamlayarak  Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı unvanını almıştır. 2018 yılından beri kliniğimizde implantoloji ve ağız diş çene cerrahisi alanında alanında ameliyatlar yapmaktadır.

İlgi alanları İmplant cerrahisi, kemik cerrahisi, gömülü diş çekimleri ,çene kistleridir.

Bir çok sayıda Ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış makaleleri, mesleki alanda kongrelerde yapılmış sözlü ve poster sunumları bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği , Ağız ve Çene Yüz Cerrahisi Derneği,Türk Oral İmplantoloji Derneği, International Team for Implantology (ITI) üyesidir.

KONGRELER & EĞİTİMLER

 • Zımmer Dental; Dental İmplant Cerrahi ve Protetik Eğitimi, 26 Kasım 2006, Ankara
 • 3rd ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, 22-26 April, Antalya, 2009
 • Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, 3-8 Kasım Ürgüp-Nevşehir, 2009
 • Astra Tech 2nd Scientific Symposium 4D Aspect of IMPLANTOLOGY. 4-5 Aralık 2009, Ankara
 • AOCMF Preciples Course Principles in Craniomaxillofacial Fracture Management. February 5-7, Istanbul 2010
 • Mıcro Macroporous Biphasic Calcium Phosphate Bioceramics: Performance for bone ingrowth. President seminar of National Medical Research Instıtute of France.7 th of May 2010.
 • 4th ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, May 26-30, Antalya, 2010
 • 2nd BAMFS Congress in conjunction with 5th ACBID International Conference, May 25-29, Antalya, 2011
 • 20th International Conferance on Oral and Maxillofacial Surgery, November 1-4, Santiago, Chile, 2011
 • 6th ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, May 30- June 3, Antalya, 2012
 • 94th American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (AAOMS) Annual Meeting, 10-15 September, San Diego, California, USA, 2012
 • All on four surgery and prostetic principials course by Dr. Paulo Malo. Malo Clinic, Marc 14-17, 2016, Lisbon, Portugal.
 • Turkish Society of Oral Implantology 18th İnternational Congress. January 13-14, 2017
 • Turkish Society of Oral Implantology 19th İnternational Congress. 2018

 

YAYINLARI

 • A Simple Technique for Increasing the Length of the Distracted Area: Technical Note, Journal of Oral and Maxillofacial Surgery,2011 AugTibial Greft Alımında Medial Yaklaşım: Anatomi, Cerrahi Prosedür ve İki Vaka Raporu, Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2010

SÖZLÜ BİLDİRİLERİ

 • Does the Angle of the Genioplasty Osteotomy Effect the Mentolabial Curvature; Muftuoglu G, Deniz K, Sar C, Arman Ozcırpıcı A, Uckan S. 2nd BAMFS Congress in conjunction with 5th ACBID International Conference, May 25-29, Antalya, 2011
 • A Simple Technique for Increasing the Amount of Distraction: A Technical Note; Muftuoglu G, Deniz K, Kaya B, Uckan S. 4th ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, May 26-30, Antalya, 2010
 • Ameloblastoma: 34 Olgunun Demografik, Histolojik ve Radyografik Analizi; Özer N, Müftüoğlu G, Deniz K. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, 3-8 Kasım Ürgüp-Nevşehir, 2009
 • Maxillary Anterior and Inferior Lenghtening by Distraction Osteogenesis and Stability? ; Müftüoğlu G, Veziroglu Senel F, Uckan S. 3rd ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, 22-26 April, Antalya, 2009

 

POSTER BİLDİRİLERİ

 • An Alternative Alveolar Distraction Osteogenesis Method: Case Series; Muftuoglu G, Deniz K, Veziroglu Senel F, Uckan S. 20th International Conferance on Oral and Maxillofacial Surgery, November 1-4, Santiago, Chile, 2011
 • Assesment of the Treatment Effect of NTI-TSS Device on TMDs and Bruxism; Ozak ST, Deniz K, Muftuoglu G, Bayram B, Alaaddinoglu E. 2nd BAMFS Congress in conjunction with 5th ACBID International Conference, May 25-29, Antalya, 2011
 • Mandibular Distraction Osteogenesis in a Newborn With Severe Hypoplasia and Microglossia; Erdem B, Deniz K, Muftuoglu G, Aydın E, Uckan S. 25th Congress of the International Collage for Maxillo-Facial-Surgery, 27-30 October, Belgrade, Serbia, 2010
 • A Simple Device for Increasing Interdental Space Before Implant Placement; Deniz K, Muftuoglu G, Cehreli SB, Uckan S. 4th ACBID International Oral and Maxillofacial Surgery Society Congress, May 26-30, Antalya, 2010
 • Implant Therapy in a Renal Transplantation Patient, Success and Microbiological Assessment: Case Report; Deniz K, Muftuoglu G, Veziroglu F, Caglar A, Oduncuoglu BF. ICOI Europe Symposium April, İstanbul, 2010
 • Reconstruction of the Atrophic Edentulous Maxilla with Free Iliac Crest Grafts and Implants: Case Series. Ozer N, Muftuoglu G, Deniz K, Ozak ST, Mandalı G. ICOI Europe Symposium April, İstanbul, 2010
 • Çenelerin Santral v Periferik Dev Hücreli Granülomaları: 109 Lezyonun Demografik Analizi; Özer N, Deniz K, Müftüoğlu G. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, 3-8 Kasım Ürgüp-Nevşehir, 2009
 • Kalsifiye Odontojenik Kist Epitelinden Gelişen Ameloblastik Fibro-Odontoma: Vaka Raporu; Özer N, Müftüoğlu G, Deniz K, Soluk Tekkeşin M. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, 3-8 Kasım Ürgüp-Nevşehir, 2009
 • Mandibuler Anesteziyi Takiben Oluşan Oftalmik ve Kütanöz Komplikasyonlar: Vaka Serisi; Müftüoğlu G, Deniz K, Uçkan S. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, 3-8 Kasım Ürgüp-Nevşehir, 2009
 • Ossifiye Fibroma ve Sementifiye Fibroma: 2 Vaka Raporu; Özer N, Deniz K, Müftüoğlu G, Soluk Tekkeşin M. Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 16. Uluslararası Kongresi, 3-8 Kasım Ürgüp-Nevşehir, 2009


Dt. Tuğçe ÇALIŞKAN

Dt. Tuğçe ÇALIŞKAN

Kurucu, Estetik Diş Hekimi

Dentavrasya Diş Kliniği Kurucusu ve Yöneticisi Dr. Tuğçe ÇALIŞKAN, diş hekimliği eğitimini Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde tamamlamıştır.
Estetik Diş Hekimliği alanında deneyimli bir diş hekimidir. Mesleki ilgi alanları estetik diş hekimliği, gülüş tasarımı,diş beyazlatma uygulamalarıdır. Dr. Tuğçe kendini alanındaki en son gelişmelerden haberdar olmaya adamıştır ve Estetik Diş Hekimliği ile ilgili ulusal ve uluslararası konferans ve sempozyumlara düzenli olarak katılmaktadır.

Klinik çalışmalara aktif olarak katkıda bulunan Dr. Tuğçe’nin ulusal dergilerde yayınlanmış makaleleri ve profesyonel kongrelerde poster sunumları bulunmaktadır.
İyi derecede İngilizce ve Almanca bilen Dr. Tuğçe Çalışkan ayrıca, Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB), İstanbul Diş Hekimleri Odası, Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği üyesidir.

KONGRELER & EĞİTİMLER

• Gülüş Tasarımında Emax Laminate Veneers Eğitimi- Prof.Dr.Yasemin Özkan 2016
• Diastema Kapanış Kursu Heraeus Kulzer -Prof.Dr. Haktan Yurdagüven
• Kök kanal tedavilerinde döner aletlerin kullanımı kursu- Micro Mega
• Dijital Diş Hekimliği Sempozyumu, Kasım 2016
• 20. Uluslararası Estetik Diş Hekimliği Kongresi, 2014, İstanbul
• TDB Akademi İmplant Destekli Protezlerde Simantasyon, Komplikasyon ve Çözümler, 2017
• Uygulamalı Dijital Dental Fotoğrafçılık ve Gülüş Tasarımı Kursu, 2019
• Uluslararası Dental Fotoğrafçılık Standartları, İstanbul, 2022
• Uygulamalı Dijital Dental Fotoğrafçılık ve Gülüş Tasarımı Eğitimi, 2023